ยาคลายกล้ามเนื้อ เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการกระตุก เกร็งของกล้ามเนื้อซึ่งอาจเกิดจากสภาวะบางอย่างที่ส่งผลต่อระบบประสาท ภาวะที่อาจทำให้กล้ามเนื้อกระตุก ได้แก่ โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง โรคเซลล์ประสาทสั่งการ และสมองพิการ

          แต่อย่างไรก็ตามอาการกล้ามเนื้อกระตุกและตึงอาจเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บในระยะสั้น เช่น ปวดหลังส่วนล่าง ปวดคอ ปวดขา ยาคลายกล้ามเนื้อจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ซึ่งอาจช่วยลดความเจ็บปวดและความรู้สึกไม่สบายตัวได้

ปวดหลัง

อาการปวดหลัง และปวดคอ เกิดจากการกระตุก เกร็งของกล้ามเนื้อ เมื่อมีการใช้งานมากเกินไป หรือใช้งานผิดท่า

สารบัญเนื้อหา

ยาคลายกล้ามเนื้อสำหรับอาการปวดโดยทั่วไป

          กล้ามเนื้อตึงและเกร็งมักเป็นต้นเหตุของอาการปวดหลังและคอ หากอาการปวดรุนแรงหรือเรื้อรัง แพทย์มักจะมีการสั่งยาคลายกล้ามเนื้อ เพื่อประโยชน์ในแง่ต่าง ได้แก่

 • ลดอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ
 • บรรเทาอาการปวด
 • เพิ่มความคล่องตัวของกล้ามเนื้อที่ได้รับผลกระทบ

          ยาคลายกล้ามเนื้อใช้เพื่อบรรเทาอาการไม่สบาย โดยทั่วไปแล้วจะมีการกำหนดให้ใช้ในระยะสั้นเพื่อรักษาภาวะกล้ามเนื้อเฉียบพลัน ถ้าหากมีอาการปวดเรื้อรัง โดยปวดนานกว่า 3 เดือน แนะนำให้ควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินสาเหตุและยาคลายกล้ามเนื้อที่เหมาะสมต่อไป

ยาคลายกล้ามเนื้อ ยี่ห้อไหนดี

          ยาคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายชนิด โดยแต่ละชนิดมีโครงสร้างทางเคมีที่แตกต่างกัน ส่งผลในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และจุดที่ยาไปออกฤทธิ์ต่างกันออกไป ดังนั้นยาคลายกล้ามเนื้อ ยี่ห้อไหนดี คุณควรดูที่การออกฤทธิ์ และประสิทธิภาพของยาเป็นหลัก

ยาคลายเส้น ยี่ห้อไหนดี

การเลือกยาควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณได้รับยาที่เหมาะสมกับร่างกายคุณจริงๆ

สามารถแบ่งยาคลายกล้ามเนื้อ ตามกลไกการออกฤทธิ์ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

ยาคลายกล้ามเนื้อที่ออกฤทธิ์ที่ระบบประสาทส่วนกลาง (Centrally acting muscle relaxants)

          เป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางเพื่อคลาย และลดอาการตึงของกล้ามเนื้อ เป็นยาคลายกล้าม เนื้อ เส้นเอ็น รวมถึงกล้ามเนื้อกระตุก และเกร็ง ยาในกลุ่มนี้มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน ยาแต่ละตัวจึงสามารถออกฤทธิ์กับตัวรับที่แตกต่างกันในระบบประสาทส่วนกลาง ยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มนี้มักใช้เพื่อบรรเทาอาการปวด กล้ามเนื้อกระตุก จัดการอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

          ข้อห้ามในใช้ยาคลายกล้ามเนื้อโดยออกฤทธิ์ระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ ผู้ที่มีอาการชัก หลอดเลือดโป่งพองในสมอง และไม่ควรให้ร่วมกับยาต้านการแข็งตัว นอกจากนี้เนื่องจากยาผ่านตับ ดังนั้นผู้ป่วยโรคตับอักเสบจึงไม่ควรรับประทาน

ยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มที่ออกฤทธิ์ตรงรอยต่อระหว่างเส้นประสาทกับกล้ามเนื้อ (Neuromuscular blocking muscle relaxants)

          ยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มที่ออกฤทธิ์โดยการไปปิดกั้นเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นกลุ่มของยาที่ใช้เฉพาะในห้องผ่าตัด เพราะเป็นยาอันตราย ยานี้ทำหน้าที่โดยเกี่ยวข้องกับตัวรับสารสื่อประสาทที่เรียกว่าอะเซทิลโคลีน ซึ่งมีหน้าที่สั่งให้กล้ามเนื้อหดตัวหรือขยายตัว โดยส่งผลยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อ หรือสามารถยับยั้งการสังเคราะห์อะเซทิลโคลีนซึ่งเปลี่ยนอาการกระตุกของกล้ามเนื้อให้กลับมาเป็นปกติได้

ยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มที่ออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อโดยตรง (Directly acting muscle relaxants)

          เป็นยาที่ลดการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยการปิดกั้นการปลดปล่อยแคลเซียมจากเซลล์ในเซลล์กล้ามเนื้อ ส่งผลให้กล้ามเนื้อคลายตัว ลดการเกร็งกระตุกได้

ชนิดของยาคลายกล้ามเนื้อ

สามารถแบ่งยาคลายกล้ามเนื้อที่มีขายโดยทั่วไป ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ

ยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่ม Neuromuscular Blocking Agents

          ยากลุ่มนี้ออกฤทธิ์ต่อตัวรับอะเซทิลโคลีน (Acetylcholine) โดยไปขัดขวางการทำงานของสารสื่อประสาทที่ส่งผลต่อกล้ามเนื้อ ยากลุ่มนี้อาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดมยาสลบ เพื่อคลายกล้ามเนื้อไม่ให้เคลื่อนไหวระหว่างการผ่าตัด ป้องกันการประตุกแกร็งของกล้ามเนื้อ หรือเป็นยาคลายกล้ามเนื้อ โดยยากลุ่มนี้ไม่ใช่ยาแก้ปวดและไม่ช่วยในอาการปวดเรื้อรังหรือปวดหลังส่วนล่าง

ยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่ม Skeletal Muscle Relaxants

          เป็นยาที่ใช้ลดหรือคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ ยาคลายกล้าม เนื้อ เส้นเอ็น โดยยาขัดขวางการทำงานของระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง ซึ่งจะช่วยลดและป้องกันปฏิกิริยาของกล้ามเนื้อที่ทำให้กล้ามเนื้อกระตุกหรือตึงจากการรับสารสื่อประสาท

ยาคลายกล้ามเนื้อผสมยาลดปวด

          เป็นกลุ่มยาที่เป็นสูตรผสมของคลายกล้ามเนื้อและยาแก้ปวดที่อยู่ในเม็ดเดียวกัน โดยยาจะลดความตึงของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อคลายความตึงตัว มักใช้รักษาอาการหดตัวของกล้ามเนื้อ หรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ยกตัวอย่างเช่น ยาคลายกล้ามเนื้อนอร์จีสิค

ตัวอย่างของยาคลายกล้ามเนื้อ เลือกยาคลายกล้ามเนื้อ ยี่ห้อไหนดี

ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อบาโคลเฟน (Baclofen)

อาการตึงของกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อกระตุก รวมถึงอาการที่เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง อาจบรรเทาได้ด้วยบาโคลเฟน ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ อาการคลื่นไส้อาเจียน สับสน ง่วงนอน ปวดศีรษะ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ยาคลายกล้ามเนื้อกลุ่มเบนโซไดอะซีพีน (Benzodiazepines)

นอกจากการใช้ยานี้เพื่อรักษาความวิตกกังวล และอาการชัก เช่น โรคลมบ้าหมู ยาเบนโซไดอะซีพีนยังสามารถรักษาอาการกล้ามเนื้อกระตุกและปวดตามโครงร่างได้ กลุ่มยาเบนโซไดอะซีพีน เช่น ไดอะซีแพม (Diazepam), ลอราซีแพม (Lorazepam) และเตมาซีแพม (Temazepam) มักมีไว้สำหรับใช้ในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากยากลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนวงจรการนอนหลับ นำไปสู่ปัญหาการนอนหลับเมื่อหยุดใช้ยา ผู้ที่มี Myasthenia gravis โรคตับรุนแรง หายใจลำบาก หรือต้อหินบางรูปแบบ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาไดอะซีแพม และไม่แนะนำสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์

ยาคลายเส้นตึงคาริโซโพรดอล (Carisoprodol)

ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดและความตึงที่เกิดจากปัญหากล้ามเนื้อเฉียบพลัน ซึ่งมักเกิดจากการบาดเจ็บ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ อาการง่วงนอน เวียนศีรษะ และปวดศีรษะ ผู้ที่มีประวัติความผิดปกติของเลือด โรคไตหรือตับ และอาการชัก อาจจำเป็นต้องหลีกเลี่ยง

ยาคลายกล้ามเนื้อคลอร์โซซาโซน (Chlorzoxazone)

ใช้สำหรับบรรเทาอาการไม่สบายจากภาวะกล้ามเนื้อบาดเจ็บเฉียบพลัน ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ อาการง่วงนอน เวียนศีรษะ และคลื่นไส้ Chlorzoxazone ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคตับ

ยาคลายเส้นตึงยาไซโคลเบนซาพรีน (Cyclobenzaprine)

บรรเทาอาการตึงและปวดจากตะคริวของกล้ามเนื้อ หรือที่เรียกว่ากล้ามเนื้อกระตุก ไซโคลเบนซาพรีนไม่แนะนำให้ใช้ในระยะยาว (มากกว่า 2 ถึง 3 สัปดาห์) ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ ตาพร่ามัว เวียนศีรษะหรือง่วงนอน และปากแห้ง ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีไทรอยด์ ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ หรือโรคตับ Cyclobenzaprine ได้รับการจัดอันดับ B โดยองค์การอาหารและยา ทำให้เป็นยาคลายกล้ามเนื้อที่ปลอดภัยที่จะใช้ในขณะตั้งครรภ์

ยาคลายกล้ามเนื้อแดนโทรลีน (Dantrolene)

ช่วยควบคุมอาการเกร็งเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง นอกจากนี้ยังใช้สำหรับโรคหลอดเลือดสมอง เส้นโลหิตตีบหลายเส้นและสมองพิการ อาการง่วงนอนและความไวต่อแสงเป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อย อาจทำให้เกิดปัญหาตับอย่างรุนแรง และผู้ที่เป็นโรคตับไม่ควรรับประทาน

ยาคลอร์โซซาโซน (Chlorzoxazone) สำหรับบรรเทาอาการปวด

เป็นยาคลายเส้นตึง สำหรับบรรเทาอาการไม่สบายจากภาวะกล้ามเนื้อและกระดูกเฉียบพลัน ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ อาการง่วงนอน เวียนศีรษะ และคลื่นไส้ Chlorzoxazone ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคตับ

ยาคลายเส้นเมตาซาโลน (Metaxalone)

ช่วยลดความเจ็บปวดและกล้ามเนื้อกระตุกจากเคล็ดขัดยอก ความเครียด และการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ อาการง่วงนอน เวียนศีรษะ คลื่นไส้ และอาเจียน โดยทั่วไป Metaxalone ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโลหิตจาง และผู้ที่เป็นโรคไตหรือ

เมโธคาร์บามอล (Methocarbamol) ยาคลายเส้นตึง

เป็นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อ ช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกเฉียบพลัน ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ อาการวิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หน้าแดง และตาพร่ามัว โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ใช้ Methocarbamol กับผู้ที่เป็นโรคไต

ออร์เฟนาดรีน (Orphenadrine) ยาคลายกล้ามเนื้อ บรรเทาปวด

เป็นยาคลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ที่ใช้บรรเทาอาการปวดและตึงที่เกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ ปากแห้ง หน้ามืด ปัสสาวะลำบาก แสบร้อนกลางอก คลื่นไส้และอาเจียน โดยทั่วไปไม่แนะนำสำหรับผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (myasthenia gravis) ผู้ที่เป็นโรคต้อหิน

ทิซานิดีน (Tizanidine) ยาคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็น

เป็นยาคลายกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ใช้เพื่อรักษาอาการกระตุกของกล้ามเนื้อที่เกิดจากอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังและภาวะอื่นๆ เช่น โรคปลอกประสาทเสื่อม ผลข้างเคียงที่พบบ่อย ได้แก่ ปากแห้ง เวียนศีรษะ ท้องผูก และอ่อนเพลีย

ยาคลายกล้ามเนื้อกินตอนไหน เมื่อคุณรู้สึกปวดหลัง หรือปวดคอ

          เนื่องจากยาคลายกล้ามเนื้อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบรรเทาอาการปวด เป็นยาคลายเส้นตึง ซึ่งมักจะใช้ระยะเวลาสั้นๆ ยาคลายกล้ามเนื้อกินตอนไหนก็ได้ เมื่อมีอาการ เป็นยาที่ให้รับประทานตามอาการ มีข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับประสิทธิผลของการคลายกล้ามเนื้อเมื่อใช้กับอาการปวดหลังหรือคอแบบเฉียบพลันในระยะสั้น (ไม่เกิน 2 หรือ 3 สัปดาห์) ยาสามารถส่งเสริมการฟื้นตัวโดยการปิดกั้นความรู้สึกเจ็บปวดเพื่อให้ผู้คนสามารถพักผ่อนได้ตามต้องการ

          โดยการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อโดยทั่วไปสำหรับอาการปวดหลังหรือคอ ได้แก่

ระหว่างทำกายภาพบำบัด

          อาจมีการให้ยาคลายเส้นตึง ในขณะที่บุคคลนั้นกำลังเริ่มโปรแกรมกายภาพบำบัดใหม่ ยาคลายกล้ามเนื้ออาจช่วยช่วงการเคลื่อนไหวระหว่างการทำกายภาพบำบัด ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเริ่มทำกายภาพบำบัดและการออกกำลังกาย และช่วยในการลดอาการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อได้

กระตุกของกล้ามเนื้อ

กายภาพบำบัดช่วยในการลดอาการเกร็ง กระตุกของกล้ามเนื้อได้

สำหรับกล้ามเนื้อเกร็งกระตุก

          กล้ามเนื้อกระตุกเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อเกร็งตัวหรือเป็นตะคริวกะทันหัน ความเจ็บปวดอาจรุนแรง มักเกิดจากการยกของหนักหรือบิดตัวทำให้กล้ามเนื้อตึงช่วงคอหรือหลัง อาจใช้ยาคลายกล้ามเนื้อร่วมกับยาแก้ปวดเพื่อบรรเทาอาการกระตุกได้

การดูแลห้องฉุกเฉิน

          การตรวจสอบเพื่อดูว่ามีปัญหาร้ายแรงหรือไม่คือจุดเริ่มต้นของการรักษาอาการปวดหลังในห้องฉุกเฉิน หากประเมินอาการดูแล้วไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาพื้นฐานที่ร้ายแรง เช่น กระดูกหักหรือเนื้องอก บุคคลนั้นอาจได้รับยาคลายกล้ามเนื้อพร้อมยาบรรเทาปวดในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อรักษาการเคล็ดหรือตึงของกล้ามเนื้อ เอ็น หรือเส้นเอ็นที่เจ็บปวดอย่างรุนแรง

หลังการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

          กล้ามเนื้อกระตุกเป็นเรื่องปกติหลังการผ่าตัด แม้ว่าความเจ็บปวดเดิมจะบรรเทาลงแล้วก็ตาม ในบางกรณีกล้ามเนื้อกระตุกจะเกิดในส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยห่างจากการผ่าตัด แพทย์มักจ่ายยาคลายกล้ามเนื้อในช่วงวันแรกหรือสัปดาห์แรกของการฟื้นฟูที่บ้าน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และคำแนะนำบนขวดยาอย่างใกล้ชิด การรักษาอาการปวด อาจเป็นใช้ยาตามความจำเป็น คือใช้เมื่อมีอาการ

กล้ามเนื้อกระตุก

หลังการผ่าตัด แพทย์มักจ่ายยาบรรเทาอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ยาคลายกล้ามเนื้อ ผลข้างเคียงที่คุณต้องระวัง

          ยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อ สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ แต่ก็มีผลข้างเคียงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

 • ง่วงนอน
 • เหนื่อยล้า
 • ปากแห้ง
 • ท้องผูก
 • คลื่นไส้

          หรือผลข้างเคียงที่รุนแรงมากขึ้น ได้แก่

 • เวียนหัวหรือเป็นลม
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • ความสับสน
 • ถ่ายปัสสาวะไม่ออก

          โดยหากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงควรหยุดยาและพบแพทย์ทันที และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง ถึงประวัติการชัก โรคตับ และภาวะทางการแพทย์หรือข้อกังวลอื่นๆ ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตรก็ควรแจ้งเช่นกัน

ความง่วงนอน

เนื่องจากยาคลายกล้ามเนื้อมักทำให้เกิดอาการมึนงงหรือง่วงนอน จึงไม่ปลอดภัยในการขับรถหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ ขณะใช้ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาคลายกล้ามเนื้อมักแนะนำให้ใช้ในตอนเย็นเนื่องจากมีผลกดประสาท

ยาคลายกล้ามเนื้อ ผลข้างเคียง

อาการง่วงซึม หนึ่งในผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ ดังนั้นหากจำเป็นต้องใช้ยา ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการหกล้ม

ปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์

การดื่มแอลกอฮอล์อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งเมื่อทานยาคลายกล้ามเนื้อ ผลกล่อมประสาทของยาจะรุนแรงขึ้นด้วยการใช้ร่วมแอลกอฮอล์ และการใช้ยาร่วมกันอาจถึงแก่ชีวิตได้

ปฏิกิริยาการแพ้

ไม่ควรรับประทานยาหากบุคคลนั้นเคยมีอาการแพ้มาก่อน แม้ว่าปฏิกิริยาดังกล่าวจะดูเหมือนไม่รุนแรงก็ตาม อาการของการแพ้ ได้แก่ อาการบวมที่คอหรือแขนขา หายใจลำบาก ลมพิษ และแน่นหน้าอก

ผลข้างเคียง ยาคลายกล้ามเนื้อ

ในบางคนอาจเกิดการแพ้จากการใช้ยาได้ โดยอาการแพ้ที่ไม่รุนแรงได้แก่ การเกิดผื่นตามผิวหนัง

การใช้ยาในทางที่ผิด

ยาคลายกล้ามเนื้อมีความเสี่ยงที่จะนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ไซโคลเบนซาพรีน (Cyclobenzaprine) หรือ Opioids

ยาคลายกล้ามเนื้อแบบธรรมชาติ ที่คุณสามารถหาได้ง่ายๆรอบๆตัว

          กล้ามเนื้อเกร็ง อาจเกิดจากการออกกำลังกายหนักและการเล่นกีฬาที่ต้องใช้พละกำลัง ดังนั้นการพักผ่อน การยืดกล้ามเนื้ออย่าง และการนวดกล้ามเนื้อสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้

          ยาคลายกล้ามเนื้อตามธรรมชาติทั้ง 7 ชนิดนี้สามารถบรรเทาอาการได้

พริกป่น

          สารแคปไซซิน สารที่พบในพริกป่น เป็นยาคลายกล้ามเนื้อตามธรรมชาติที่มักแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยด้วยไฟโบรมัยอัลเจียและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยสามารถเพิ่มพริกป่นลงในอาหารได้ หรือจะพบพริกป่นในรูปแบบแคปซูลและเป็นครีมก็ได้ เมื่อใช้เป็นครีม คุณสามารถทาบริเวณที่กล้ามเนื้อกระตุก เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด

ดอกคาโมไมล์

          เป็นสมุนไพรโบราณที่ใช้รักษาโรคต่างๆ รวมทั้งกล้ามเนื้อปวดเกร็งได้ ในดอกนี้ประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์ 36 ชนิด ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ สามารถใช้การนวดน้ำมันหอมระเหยคาโมมายล์ลงบนกล้ามเนื้อที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการปวดเกร็งได้ นอกจากนี้ชาคาโมมายล์ยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บอีกด้วย

ปวดกล้ามเนื้อ

ดอกคาโมไมล์ประกอบด้วยสารฟลาโวนอยด์หลายชนิดมีคุณสมบัติต้านการอักเสบได้

น้ำเชอร์รี่

          มีการศึกษาพบว่าในผู้ที่สมัครวิ่งมาราธอนออกกำลังกายอย่างจริงจัง มักทำให้กล้ามเนื้อตึงเครียด น้ำเชอร์รี่สามารถช่วยต่อสู้กับอาการอักเสบและปวดกล้ามเนื้อที่พบได้บ่อยในนักวิ่ง แหล่งศึกษาที่เชื่อถือได้เปิดเผยว่าการดื่มน้ำเชอร์รี่ทาร์ตสามารถลดอาการปวดหลังการวิ่งได้ คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบในผลไม้ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายอย่างเป็นธรรมชาติ

บลูเบอร์รี่สมูทตี้

          อีกวิธีง่ายๆในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อคือการรับประทานบลูเบอร์รี่ การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการดื่มบลูเบอร์รี่สมูทตี้ก่อนและหลังการออกกำลังกายสามารถช่วยเร่งการฟื้นตัวจากความเสียหายของกล้ามเนื้อ บลูเบอร์รี่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและการอักเสบได้

การดื่มบลูเบอร์รี่สมูทตี้ก่อนและหลังการออกกำลังกายสามารถช่วยเร่งการฟื้นตัวจากความเสียหายของกล้ามเนื้อ

พริกป่น

          สารแคปไซซิน สารที่พบในพริกป่น เป็นยาคลายกล้ามเนื้อตามธรรมชาติที่มักแนะนำสำหรับผู้ที่ป่วยด้วยไฟโบรมัยอัลเจียและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โดยสามารถเพิ่มพริกป่นลงในอาหารได้ หรือจะพบพริกป่นในรูปแบบแคปซูลและเป็นครีมก็ได้ เมื่อใช้เป็นครีม คุณสามารถทาบริเวณที่กล้ามเนื้อกระตุก เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด

วิตามินดี

          ผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นประจำอาจเกิดจากขาดวิตามินดีได้ วิตามินนี้มีหลายรูปแบบ ทั้งแบบน้ำ แบบยาเม็ด และแคปซูล หรืออาจหาจากแหล่งอาหารตามธรรมชาติ อย่างเช่น ไข่ ปลา และนม การได้รับแสงแดดเป็นประจำก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรับวิตามินดี

แมกนีเซียม

          แมกนีเซียมมีความสำคัญต่อโภชนาการของมนุษย์ เนื่องจากช่วยรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อและเส้นประสาทให้เป็นปกติ แม้ว่าจะพบการขาดธาตุชนิดนี้ได้ยาก แต่หาดขาด อาการเริ่มแรกในผู้ที่ขาดแร่ธาตุนี้มักมีอาการปวดกล้ามเนื้อ โดยแร่ธาตุนี้ส่วนใหญ่พบในอาหาร เช่น กล้วย อัลมอนด์ พืชตระกูลถั่ว และข้าวกล้อง

การพักผ่อนร่างกาย

          ยาคลายกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อของคุณก็คือการพักผ่อน ดังนั้นคุณควรแน่ใจว่าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างๆเพียงพอ ดื่มน้ำให้มาก และพยายามอย่าให้กล้ามเนื้อที่มีอาการปวด ทำงานหนักเกินไป การใช้แผ่นประคบร้อนหรือประคบน้ำแข็งที่กล้ามเนื้อสามารถช่วยบรรเทาได้ในทันที เนื่องจากบางครั้งอาการกระตุกเกร็งของกล้ามเนื้ออาจเกิดจากการกระตุ้นของกล้ามเนื้อมากเกินไป และน้ำแข็งสามารถช่วยสงบการส่งสัญญาณของแรงกระตุ้นจากสมองไปยังกล้ามเนื้อได้